Aktivitetet kryesore te organizuara nga UOTSH “2008″

1.  Tryeze e Perbashket “Zbatueshmeria e Ligjit te Turizmit –Per Veprimtarite Turistike e Hoteliere” – 17.01.2008 – Analize dhe Diskutim nga komuniteti i biznesit te turizmit per zbatueshmerine e Ligjit te Turizmit dhe problemet qe dalin. Tyeze e Perbashket me Ministrine e Turizmit, Projektin SNV, me ndihmen dhe konsulencen e z. Riçard Denman, konsulent ne OBT.

2. Konferenca Kombetare e UOTSH “Forcimi dhe konsolidimi organizativ dhe Zgjedhjet e reja te UOTSH”- 28.04.2008. Kjo Konference u organizua me pjesemarrjen e te gjithe antarsise se UOTSH per te diskutuar e konsoliduar strukturat organizative dhe zgjedhjet e reja te organeve drejtuese.

3. Tryeza Rajonale e UOTSH “Go Regional”me 18.12.2008. Ky aktivitet u organizua nga UOTSH, si nisme per integrimin e Turizmit Rajonal me vendet perrreth- Kosove, Mali i Zi, Maqedoni, ku u firmos edhe nje marreveshje e perbashket ne mes komuniteteve te bizneseve te turizmit te ketyre vendeve.