Aktivitetet kryesore te organizuara nga UOTSH “2006″

1. Konferenca Kombetare “Turizmi – Prioritet dhe Sfide” – 23.05.2006. Kjo Konference Kombetare u inicua nga UOTSH dhe u mbeshtet edhe nga shoqatat e tjera te biznesit, si dhe nga Ministria e Turizmit, si bashkorganizatore te saj, per te diskutuar prioritet kryesore te turizmit dhe sfidat e te ardhmes. Mori pjese Ministri i Turizmit z. Bujar Leskaj.

2.  Mbledhja e Pergjithshme e Antarve “ Prezantimi dhe Diskutimi i Draftit te Ligjit te Turizmit, i hartuar nga grupi i punes se UOTSH” – 20.06.2006. Duke pare me shqetsim mungesen e nje Ligji baze te Turizmit ne Shqiperi, Kryesia e UOTSH, inicoi dhe krijoi nje grup pune i cili solli per prezantim dhe diskutim nje Draft te plote te Ligjit te Turizmit, i cili u be si fillese dhe nxitje per hartimin dhe miratimin e ketij Ligji ne instancat shtetrore vendimmarrse. Ky diskutim u be me pjesemarrjen e perfaqsuesve te SNV,Entit Turistik.

3. Takim njohes e familjarizues me Operatoret Turistike Bjellorus(40 operatore), 16.10.2006. Aktivitet i organizuar nga disa antar te UOTSH te interesuar per tu njohur me partneret bjelloruse  dhe per te promovuar turizmin shqiptar dhe programet e tyre turistike, infotur 4 ditor me program te vecante.