Aktivitetet kryesore te organizuara nga UOTSH “2005″

1.Aktivi Kombetar “Miresevini ne Shqiperi-Welcome to Albania”– 3 maj 2005. Promovim i perbashket i resurseve turistike shqiptare per ti prezantuar ato neper bote per te thithe sa me shume turiste ne vendin tone. Ky aktivitet u organizua ne bashkpunim me Dhomen e Tregtise Britaniko Shqiptare dhe Keshillin Shqiptar te Agrobiznesit. Kete aktivitet e nderoi me pjesemarrjen e tij lordi anglez ser Richard Cooper (Bt.)

2. Seminari “Kodi i etikes dhe sjelljes se operatorve turistike” –  24.06.2005. Njohja dhe diskutimi i Draftit te  Kodit te etikes dhe te sjelljes se operatorve turistikeKy aktivitet u organizua  me perfaqsues te  Prezences se OSBE-se ne Shqiperi.

3.Takim njohes e familjarizues me Operatoret Turistike Italiane(11 operator),24.09.2005. Ne bashkpunim me Entin e Turizmit, u organizua nje infotur i operatorve italiane ne Jugun e Shqiperise dhe nje takim familjarizues i tyre me antare te UOTSH per promovimin e mundesive turistike shqiptare

4.Takim njohes e familjarizues me Operatoret Turistike Malazez(15 operator), 29 tetor 2005.Aktivitet i organizuar nga UOTSH per tu njohur me partneret tane rajonale dhe per te promovuar turizmin shqiptar dhe programet turistike te agjensive-antare te UOTSH, me operatoret turistike malazez, infotur dyditor me program te vecante.

5. Tryeze e Perbashket “Prioriteti i turizmit kulturor ne veprimtarite e agjensive turistike “incoming” – 27.12.2005.  Diskutimi dhe mbeshtetja e strategjise se MTKRS per dhenien prioritet te turizmit kulturor ne Shqiperi. Kjo tryeze diskutimesh u organizua ne bashkpunim me Entin Kombetar te Turizmit.