Albania Express Travel

BusinessRepresentativeE-MailSector
Albania Express TravelPetrit Picakuinfo@albaniaexpresstravel.comTour Operator

ALBANIA EXPRESS TRAVEL is a Travel Agency and DMC Balkan Tour Operator
with great experience in arranging group tours, individual tours,
accommodation, transport, experienced guides in different languages,
events and meeting, Trekking, hiking and walking tours, holidays to
Albania and its neighboring countries such as Montenegro, Macedonia,
Kosovo, Croatia, Serbia and Bosnia and Herzegovina.
We boast a hand-selected network of top quality hotels, highly trained
multi-lingual guides, and the best of transportation and sightseeing
companies.
Having a long experience, Albania Express Travel has earned a reputation
for excellence in the travel industry. Today, we are a strong and
competitive inbound tour operator that has successfully avoided the
pitfalls of over-expansion and the possible loss of the “personal
touch”. We believe that “peace of mind” is a very valuable commodity.
With this in mind, you can be sure that with Albania Express Travel,
your clients are in good hands.

———————————————————————————————————————

ALBANIA EXPRESS TRAVEL është një Agjenci Udhëtimi dhe DMC Operator Tour
me përvojë të gjate në organizimin e tureve në grup, ture individuale,
akomodim, transport, guida turistike me përvojë në gjuhë të ndryshme,
evente dhe takime, trekking, hiking, pushime në Shqipëri dhe vendet
fqinje si Mali i Zi, Maqedonia, Kosova, Kroacia, Serbia dhe Bosnja e
Hercegovina.
Ne punojme me një rrjet hotelesh të zgjedhura nga stafi jone, me guida
të trajnuara dhe me pervoje ne gjuhe te ndryshme dhe me kompanitë më të
mira të transportit ne vend.
Duke pasur një përvojë të gjatë, Albania Express Travel ka fituar një
reputacion për përsosmëri në industrinë e udhëtimit. Me Albania Express
Travel, klientët tuaj janë në duar të sigurta.