Aktivitetet kryesore te organizuara nga UOTSH “2010″

1. Tryeze e Rrumbullaket, e inicuar nga Kryesia  e UOTSH, ne Oher – Maqedoni me 16 – 17 Janar 2010, me pjesemarrjen e perfaqsuesve te  komuniteteve te bizneseve te agjensive turistike shqiptare te Shqiperise, Kosoves, Maqedonise e  Malit te Zi, per krijimin e Organizates se Turizmit Rajonal.

2. Konferenca Kombetare e Unionit te Operatorve Turistike Shqiptare, me rastin e 5 vjetorit te themelimit te Unionit te Operatorve Turistike Shqiptare me 23.02.2010 ku ishin te pranishem antare te UOTSH, te ftuar nga Ministria e Turizmit, nga Keshilli Shqiptar i Agrobiznesit, Shoqata Simotra, Perfaqsues nga Ambasadat ne Tirane, Perfaqsues te Operatorve Turistike nga Kosova, Maqedonia, Mali i Zi etj.

3. Themelimi i Organizates se Turizmit Rajonal me 23 shkurt 2010 ne Tirane ne menyre ceremoniale ne prani te mediave, me perfaqsues te komunitetit te biznesit te agjensive turistike shqiptare te Shqiperise, Kosoves, Maqedonise e Malit te Zi  te perfshire ne organizatat perkatse UOTSH, KOTAS, SKTM e CTU.

4. Study Tour me 15 gazetare polake te mediave te shkruara e vizive, nga data 15 – 21.02.2010, per te prezantuar destinacionet kryesore turistike e historike ne qytetet kryesore shqiptare si dhe gatimet tradicionale shqiptare. Ne fund te study turit u dha nje konference e perbashket shtypi me gazetaret polake e shqiptar.

5. Prezantim i Turizmit te Kosoves ne Shqiperi, aktivitet i perbashket i Shoqates se Turizmit te Kosoves (KOTAS) dhe te Unionit te Operatorve Turistike te Shqiperise ( UOTSH), nen ombrellen e Organizates se Turizmit Rajonal, me mbeshtetjen e USAID Kosove, organizuar ne Tirane ne mjediset e Muzeut Historik Kombetar, nga data 30.09 deri me 01.10.2010.

6. Infotur i organizuar nga UOTSH Shqiperi, KOTAS Kosove dhe Ministria e Turizmit (MTKRS) Shqiperi me 24 gazetare te mediave te shkruara dhe vizive te Shqiperise, nga data 8 – 10.10.2010 me10 tur operatore shqiptare dhe 8 punonjes te Ministrise se Turizmit dhe te AKT, per te promovuar turizmin malor dhe destinacionet turistike me te pelqyera te Shqiperise se Veriut dhe te Kosoves, si nje unitet i pandare turistik, nga data 8 – 10.10.2010.

7. Pjesemarrja ne Forumin Nderkombetar te Turizmit te Vendeve te Detit te Zi “ARGO”, ne Selanik nga data 19 – 21.11.2010, ne kuader te panairit te turizmit „Philoxenia”.

8. Infotour i organizuar ne Bullgari, nga UOTSH Shqiperi dhe Instituti Europian i Turizmit Bullgari, nga data 16 deri 19.12.2010, me perberjen e tour operatorve, perfaqsuesve te MTKRS dhe mediave, per te njohur kryesisht destinacionet turistike malore te skive ne Bullgari si pervoje e perparuar Rajonale.