Aktivitetet kryesore te organizuara nga UOTSH “2013″

1. Aktivitet Tematik dhe Festiv i UOTSH me daten 15.01.2013, ne Ulqin te Malit te Zi.

2. Infotur ne Shqiperi me 40 tour operatore, media dhe drejtues te organeve vendore nga Bosnje Hercegovina, nga data 19 – 22.5.2013, per te prezantuar mundesite turistike te plazheve shqiptare per tregun boshnjak, organizuar ne bashkpunim me Ambasaden Shqiptare ne Sarajeve dhe Keshillin Shqiptar te Agrobiznesit.

3. Aktivitet multifunksional per promovimin e agroturizmit dhe ekoturizmit ne Shqiperi, organizuar me tur operatore e media shqiptare, ne Resort Kame – Ibe – Tirane me 19.06.2013

4. Study Tur ne Maqedoni me 20 tur operatore dhe media nga Shqiperia, nga data 21- 22.06.2013, per tu njohe me eksperiencat pozitive te turizmit te gjuetise, peshkimit dhe ecjeve malore ne Maqedoni, organizuar me bashkpunimin e Ambasades se Maqedonise ne Tirane,

5. Study Tur ne Maqedoni me 22 tur operatore dhe media nga Shqiperia, nga data 12- 14.07.2013, per tu njohe me eksperiencat positive te turizmit histoirk dhe te plazheve ne Oher dhe Struge, ne Maqedoni, organizuar me bashkpunimin e Ambasades se Maqedonise ne Tirane,