Anketim!

NDIKIMI EKONOMIK SHKAKTUAR NGA COVID-19 PER BIZNESET E TURIZMIT

Qellimi i ketij anketimi eshte evidentimi I problemeve dhe veshtersive me të cilat u përballen bizneset tuaja gjate periudhes se pandemise,ne menyre qe te behet nje vlerësim i ndikimit ekonomik qe Covid19 ka shkatuar deri me 31 maj tek bizneset e turizmit.

Duke u bazuar ne te dhenat tuaja dhe ne ato qe do te mblidhen nga organizatat e tjera do te behet nje perllogaritje e humbjeve qe COVID-19 shkaktoi ne industrine turistike,mbi bazen e te cilave grupi I eksperteve do te perllogarise faturen financiare,te cilen do ja dergoje qeverise per mbeshtetje ekonomike nepermjet nje pakete per rimekembjen dedikuar sektorit te turizmit

Te dhena personale te biznesit * (vetem per efekt statistikor)


  Akomodim/HoteleriOperator turistikAgjenci UdhetimiTransport TuristikBar/RestorantUdhrrefyes Turistik

  E keni nderprere perkohesisht aktivitetin gjate Covid-19?* (required)
  PoJo

  Cilat kanë qenë sfidat që jeni perballur gjate periudhes se COVID-19?*
  Probleme operative te rrjedhjes se parase/LikujditetiPamundesi per te paguar detyrimet financiareVështersi ne mbulimin e pagave te stafit

  Nga cila prej politikave financiare ka përfituar kompania juaj deri më tani?*

  Sa perllogaritet renia e te ardhurave per kompaninë tuaj deri me 31 maj 2020?

  Cfar masash keni marre për të mbajtur ne kembe biznesin tuaj?*
  Aplikuar/marre kredi bankareAplikuar/marre grante / kredi nga garancia sovraneRenie e te ardhurave nga 35-50%Përdorimi i burimeve financiare personale ose rezervë të ndërmarrjesShkurtime të stafitRistrukturimi i borxheveShkurtimi i pagaveAsnjë

  Si e parashikoni vazhdimesine e biznesit tuaj per periudhen 1 qershor – 31 dhjetor 2020?*
  Ushtrim te aktivitetit me borxheMbyllje te perkoheshmeFalimentimAsnjë