Aktivitetet kryesore te organizuara nga UOTSH “2010″

1. Tryeze e Rrumbullaket, e inicuar nga Kryesia  e UOTSH, ne Oher – Maqedoni me 16 – 17 Janar 2010,.

Aktivitetet kryesore te organizuara nga UOTSH “2009″

1. Infour ne Poloni, me 20 operatore turistike shqiptare dhe 12 kryetare komunash e bashkish nga data 20-24 shkurt 2009,ne.

Aktivitetet kryesore te organizuara nga UOTSH “2008″

1.  Tryeze e Perbashket “Zbatueshmeria e Ligjit te Turizmit –Per Veprimtarite Turistike e Hoteliere” – 17.01.2008 – Analize dhe Diskutim.

Aktivitetet kryesore te organizuara nga UOTSH “2006″

1. Konferenca Kombetare “Turizmi – Prioritet dhe Sfide” – 23.05.2006. Kjo Konference Kombetare u inicua nga UOTSH dhe u mbeshtet.