Events

Aktivitetet kryesore te organizuara nga UOTSH “2008″

1.  Tryeze e Perbashket “Zbatueshmeria e Ligjit te Turizmit –Per Veprimtarite Turistike e Hoteliere” – 17.01.2008 – Analize dhe Diskutim.

Aktivitetet kryesore te organizuara nga UOTSH “2006″

1. Konferenca Kombetare “Turizmi – Prioritet dhe Sfide” – 23.05.2006. Kjo Konference Kombetare u inicua nga UOTSH dhe u mbeshtet.