info@atu.org.al
+3552273087

 

                                       

Latest News

Shoqata “Unioni Turistik Shqiptar” eshte themeluar ne vitin 2005 nga nje grup prej 39 nismetaresh te kryesuar nga Z.Sadik Malaj, dhe eshte regjistruar ne Gjykaten e Tiranës me Vendim Nr.1280 datë 23.02.2005

Kryetar I pare I shoqates u zgjodh  z.Sadik Malaj I cili e drejtoi ate deri ne dhjetor 2015,kur u nda  nga jeta ne menyre te parakohesheme.

 Kryetar i ri u zgjodh  Z. Rrahman Kasa, një prej  themeluesve të kësaj Shoqate.

Që nga themelimi i saj e deri tani ne kete shoqate janë antarësuar rreth 500 subjekte. 

Por anetare aktiv aktulisht ,jane rreth 160 subjekte. 

Unioni Turistik Shqiptar,eshte shoqate e pavarur dhe ka si mision dhe qellim te saj, mbrojtjen e te drejtave dhe interesave te subjekteve qe ushtrojne veprimtari ne fushen e turizmit  

Veprimtaria e saj mbeshtetet ne Statutin e hartuar qe ne themelimin e saje ne vitin 2005 dhe i ndryshuar se fundi nga mbledhja e Asamblese se pergjitheshme ne shkurt 2016.

Shoqata eshte  nje strukture aktive dhe e organizuar me sektore dhe dege ne te gjithe Shqiperine, eshte nje organizate ne nivelin e Dhomes se Turizmit Shqiptar, si dhe eshte dhe do te jete nje partner korrekt dhe serioz  me  te gjithe institucionet shtetrore  dhe organizatat partnere e donatore shqiptare e nderkombetare, ne zbatimin dhe implementimin e projekteve te ndryshme per zhvillimin e turizmit shqiptar.

Shoqata e Unionit Turistik Shqiptar eshte nje nga  kontributoret kryesore ne zhvillimin   e  industrise se turizmit shqiptar dhe sot eshte organizata  më e konsoliduar e ketij sekktor i

Puna ,veprimtaria dhe misioni  yne kryesor ka konsistuar ne:

  • Shkembimin e informacioneve me institucionet shteterore nepermjet dhenies se mendimeve per akte te ndryshme ligjore e nenligjore, paraqitjes se ankesave qe prekin interesat e anetareve 
  • Zgjidhjen e mosmarreveshjeve midis anetarve  dhe perballjen e tyre me institucionet shteterore
  • Lobimin dhe Mbrojtjen e interesave te antareve dhe te biznesit,shtrirjen e trajnimeve  per cdo anetar
  • Shqyrtimi i ankesave dhe problemeve qe vijne nga konkurrenca e pandereshme si pasoje e mungeses se  demokracise se tregut.
  • Bashkepunim  me asosacione nderkombetare,me donatore  dhe me forume nderkombetare
  • Aktivitete dhe ture  informuese per te promovuar potencialin turistik  te Shqiperise

Informacion

  • Anëtaret
  • Partnerët

Struktura

Asamleja e pergjitheshme

Keshilli Drejtues

Kryetari

Zv. Kryetari

Sekretari i Pergjitheshem

Komisioni i Auditit

 

Foto Galeri

There are no image inside folder: images/galeria