NDIKIMI EKONOMIK SHKAKTUAR NGA COVID-19 PER BIZNESET E TURIZMIT

Qellimi i ketij anketimi eshte evidentimi I problemeve dhe veshtersive me të cilat u përballen bizneset tuaja gjate periudhes se pandemise,ne menyre qe te behet nje vlerësim i ndikimit ekonomik qe Covid19 ka shkatuar deri me 31 maj tek bizneset e turizmit.

Duke u bazuar ne te dhenat tuaja dhe ne ato qe do te mblidhen nga organizatat e tjera do te behet nje perllogaritje e humbjeve qe COVID-19 shkaktoi ne industrine turistike,mbi bazen e te cilave grupi I eksperteve do te perllogarise faturen financiare,te cilen do ja dergoje qeverise per mbeshtetje ekonomike nepermjet nje pakete per rimekembjen dedikuar sektorit te turizmit